Notendaleyfi og aðildarsamningur

Notendaleyfi og aðildarsamningur

Þú ættir að lesa vandlega eftirfarandi skilmála og skilyrði áður en þú notar FLAT PYRAMID WEB SITE OG / EÐA EÐA ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTU ÞESSA ÞESSA WEBSITE EÐA FJÁRFESTA WEBSITES. Þessir samningar gilda um notkun þess FLAT PYRAMID WEBSITE, SYSTEM OG LICENSING OF PRODUCTS. Ef þú samþykkir ekki þessi skilyrði og skilyrðum ættir þú ekki að nota það FLATPYRAMID Vefsíðan. Með því að nota vef, annað hvort með aðgang, sækja frá, hlaða upp til, EÐA Á ANNAN staðfestirðu að þú hafir lesið þessa skilmála og skilyrði, skilja þá, og samþykkja að vera bundinn af þeim.

FLAT PYRAMID LEIÐBEININGAR UM LEIÐBEININGAR ENDURBRUGA

ÞÁTTUR ÞÁTTUR NOTANDA LYFSINS LYFSAMNINGUR (þessi "samningur") er gerður á milli FLATPYRAMID ("Fyrirtæki") og einhver eða lögaðili sem hleður niður, hleður upp eða notar einhverjar skrár þessarar kerfis og vefsíðu (Notandi og sameiginlega "Notendur").

Til góðs og verðmætrar umfjöllunar eru kvittanir og fullnægjandi viðurkenningar og ætla að vera löglega bundin, félag og notandi sammála um eftirfarandi:

1. SKILGREININGAR.

1.1. "Efni" vísar til hvers kyns efni sem birt er á fyrirtæki, þ.mt en ekki takmarkað við vírskrár, módel, áferð, gagnagrunna, teikningar, viðbætur, tölvuleiki, breytingar á tölvuleikjum, hreyfimyndum, söfnum, pakka, efni, forskriftir, formum, sérsniðin UI skinn, námskeið, algengar spurningar, orð, tónlist, kvikmyndir, myndir og hugbúnaður.

1.2. "Royalty" vísar til einingartímabils sem skilið er frá endurteknum réttargjöldum.

1.3. "Til sölu" inniheldur allt efni sem krefst kaup á leyfiéttindum, eins og það er aðgreind frá efni sem er tiltækt til að hlaða niður ókeypis.

1. 4. "Gildir sölu" vísar til sölu leyfisréttinda í efni eða öðrum eignum í gegnum félagið. Innihald til sölu í gegnum fyrirtæki sem er skilað er ekki dæmi um gilt sölu.

1.5 "Sala" vísar til söluverðs sem greitt er fyrir leyfisafurðirnar sem seldar eru eða eru leyfðar af fyrirtækinu. Lækkun á sölutekjum skal gerð fyrir endurgreiðslur, endurgreiðslur, söluaðila eða dreifingaraðila afslætti og líkar. Hvorki söluskattar né tekjuskattar o.þ.h. skulu vera með í sölu.

1.6. "Licensed Products" vísar til hvers og eins stafrænna innihaldsefna sem fela í sér tölvufærslur, forrit, hugbúnað, leiki, tvö og þrívíddarmyndir, myndir, vírmyndir, hreyfimyndatökur, áferð, gagnagrunna, teikningar og önnur efni sem tengjast þeim stillingar og eru hér með leyfi til félagsins af leyfisveitandanum og háð skilmálum þessa samnings.

1.7 "Licensed Intellectual Property": öll einkaleyfi, vörumerki, höfundarréttur, viðskiptaleyndarmál, viðskiptatengsl réttindi, viðskiptaheiti og önnur hugverkaréttindi og önnur réttindi sem tengjast eða mynda hluta af leyfilegum vörum.

1.8 "Seljandi" skal vísa til aðila eða lögaðila sem sendir inn efni eða selur efni í gegnum vefsíðu félagsins eða kerfisins.

1.9 "Viðskiptavinur" skal vísa til aðila eða lögaðila sem kaupir efni í gegnum vefsíðu félagsins eða kerfisins.

1.10 "Meðlimur" skal vísa til þeirra sem stofna aðildarreikning hjá félaginu. Meðlimur gæti verið annaðhvort seljandi eða viðskiptavinur.

2. SKILYRÐI OG ÁBYRGÐ

2.1. Fyrirtækið ábyrgist fyrir þér að í stafrænu gögnum sem felur í sér innihaldin eru ekki brotin gegn réttindum, þ.mt einkaleyfi, höfundaréttar- og viðskiptalegum réttindum, þriðja aðila, né var stafræn gögn og efni ólöglega afrituð eða misnotuð úr stafrænum gögnum í eigu þriðja aðila; að því tilskildu að félagið leggi ekki fram eða ábyrgist með tilliti til brot á réttindum þriðja aðila í hvaða mynd, vörumerki, höfundarverk eða hlut sem lýst er af slíkum efnisatriðum.

2.2. Seljandi ábyrgist og ábyrgist að: (a) Efnið er upphaflegt verk þitt og inniheldur ekkert höfundarréttarvarið efni af einhverju tagi sem þú ert ekki einkarétt eigandi, þ.mt en takmarkast ekki við: tónlistar og / eða samstillingarréttindi, myndir (hreyfingu eða ennþá) af einhverju tagi, skrifum af einhverju tagi og líkanarúthlutanir / útgáfur; (b) þú hefur fullan rétt og vald til að öðlast og framkvæma þennan samning og hefur tryggt öllum samþykki þriðja aðila sem nauðsynlegt er til að öðlast þennan samning; (c) Efnið er ekki og muni ekki brjóta gegn höfundarétti, einkaleyfi, vörumerki, viðskiptaleyndarmálum eða öðrum eignarréttindum, réttindum um kynningu eða einkalíf eða siðferðileg réttindi; (d) Efnið er ekki og mun ekki brjóta gegn lögum, lögum, reglugerðum eða reglugerðum; (e) Efnið er ekki og mun ekki vera ærumeiðandi, slæmt, klámfengið, óskert eða áberandi á kynþáttahatri af einhverju tagi; (f) Efnið inniheldur ekki og mun ekki innihalda vírusa eða aðrar forritsreglur sem hafa skaðleg áhrif á tölvukerfi eða gögn; (g) táknar og ábyrgist að ekkert annað leyfi varðandi leyfisvörur eða önnur leyfisveitandi hugverk hafi verið veitt öðrum einstaklingi eða aðila sem myndi mótmæla, ógilda eða fela í sér brot á leyfinu; og engin slík önnur leyfi verða veitt til þriðja aðila á tímabilinu (h) allar staðreyndir sem þú hefur gert og mun gera okkur eru sannar og fullkomnar; (i) Efnið er ekki gallað eða ónothæft.

3. INTELLECTUAL EIGN

3.1 Seljandi táknar og ábyrgist að: (a) Seljandi er eini eigandi, frjáls og skýrur, af öllum leyfilegum hugverkum og leyfilegum vörum; (b) öll réttindi sölumanna í og ​​til leyfisveitandi hugverkaréttar eru gildar og framfylgjanlegir; (c) réttindi og leyfi sem félagið veitti samkvæmt þessum samningi við leyfisafurðirnar og leyfið hugverkaréttindi mun ekki, þegar það er notað eða nýtt af fyrirtækinu eins og það er heimilað samkvæmt þessum samningi, brjóta, brjóta eða trufla hugverkarétt eða aðra rétt af öðrum einstaklingi eða aðila.

3.2 Nema sem annað er sérstaklega tekið fram í sérstöku samkomulagi, er ekkert í þessum samningi að flytja eignarhald á leyfisveitandi hugverki seljanda. Seljandi veitir Company sem er varanlegt, kóngafólk-frjáls, yfirfæra, veröld-breiður leyfi undir áhuga seljanda í leyfisbundna Intellectual Property, með rétt til að veita sublicenses, til að gera, hafa gert, notkun, selja, bjóða til að selja, flytja inn, afrita, dreifa og breyta efni eða ferlum sem tengjast umfangi verkefnisins.

3.3 Sem áframhaldandi sáttmáli samkvæmt þessum samningi skal Seljandi tafarlaust upplýsa félagið um: a) hvers konar brot eða meint brot á hugverkarétti; og (b) hvers konar kröfu, hollustu eða ógn sem kann að hafa áhrif á hvaða leyfisskyldar vörur eða réttindi félagsins hér að neðan.

4. EIGINLEIK

Eignarleyfi leyfisafleiddra vara skal áfram vera hjá seljanda. Eignarhald á breytingum og / eða afleiddum verkum leyfisafleiddra vara sem unnin er hér á eftir í samræmi við 3. Kafla hér að framan, skal vera í félaginu. Að beiðni félagsins mun seljandi framkvæma eða láta framkvæma öll verkefni og önnur skjöl og skjöl sem fyrirtækið telur nauðsynlegt eða viðeigandi til að framkvæma áform þessa samnings.

5. Trúnaðarmál.

Hver samningsaðili samþykkir: (i) að fylgjast með þagnarskyldu, að því er varðar og ekki birta, eða heimila þriðja aðila eða aðila aðgang að trúnaðarupplýsingum annarra samningsaðila (eða hluta þess) án skriflegs samþykkis hins samningsaðilans; (ii) ekki að nýta trúnaðarmál upplýsinga samningsaðila (eða hluta þess) nema að því er varðar kröfur samkvæmt þessum samningi; og (iii) að tryggja að allir starfsmenn sem fá aðgang að trúnaðarupplýsingum annarra samningsaðila séu ráðgefnir um trúnaðarmál og eignarrétt þeirra, er óheimilt að afrita, nýta eða birta slíkar trúnaðarupplýsingar nema að því er varðar kröfur samkvæmt Þessi samningur, og eru bundin við skuldbindingar um nondisclosure og takmarkaða notkun að minnsta kosti jafn ströng og þær sem eru hér að finna.

Án þess að takmarka framangreint samþykkir hver samningsaðili að ráða með hliðsjón af trúnaðarupplýsingum frá öðrum samningsaðilum sem eru ekki síður takmarkandi en þær aðferðir sem það notar til að vernda eigin trúnaðarmál og eignarupplýsingar um svipaða næmni (og að engu að síður er minna takmarkandi en eðlileg málsmeðferð).

Ef samningsaðili er beðinn um að afhenda trúnaðarupplýsingar annarra samningsaðila samkvæmt réttarúrskurði eða dómstólum, mun sá aðili ekki birta trúnaðarupplýsingarnar án þess að fyrst tilkynna hinum samningsaðilanum skriflega tilkynningu um beiðnina og nægilegt tækifæri til að keppa um pöntunina.

Viðeigandi skuldbindingar viðkomandi aðila samkvæmt þessu Grein 5. mun lifa af hverju gildistími eða uppsögn þessa samnings lengi sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum.

6. Undanþágur.

SÍÐAN ER SKOÐA AF FYRIRTÆKI "Eins og er" og með öllum ógnum. Og dótturfélög þess, SAMSTARFSFYRIRTÆKI GEFA ENGAR ÁBYRGÐ SÉ VEITT, HVORKI EÐA ÓBEIN MEÐ VARÐA síðuna, efni hennar, ráðstefnur ÞESS EÐA rekstri þess. FYRIRTÆKI STAÐFESTIR SÉR AÐ NOTKUN ÞJÓNUSTUINS ER ÞINN EIGIN RISK. Og dótturfélög þess, SAMSTARFSFYRIRTÆKI afsala sér ábyrgð með VARÐA virkni vefsíðunnar, nákvæmni eða TÍMABÆRNI síðuna, eða efni hennar eða upplýsingar eða efni sem þar hvers kyns ábyrgð sem THE SITE eða efni hennar upplýsingum eða EFNI sem þar verður án villur, vírusa eða aðra þætti sem kunna að sýkja, skaða, eða valdið skaða á tölvubúnaði eða öðrum eignum. Og dótturfélög þess, SAMSTARFSFYRIRTÆKI GERA engin ábyrgð, fulltrúa, eða ábyrgðir á nákvæmni, sannsögli, eða áreiðanleika HVERS settar upplýsingar.

7. COPYRIGHT POLICY.

Fyrirtækið hefur sérstaklega áhyggjur af brotum á höfundarrétti. Vegna þess að markaðurinn okkar byggist á þóknun höfundaréttarhafa, virðum við öll lög um höfundarrétt í Bandaríkjunum og á alþjóðavettvangi. Við gerum ráð fyrir að notendur vefsvæðisins virði höfundarrétt annarra. Það er brot á notkunarskilmálum fyrir notanda að senda efni sem brýtur gegn höfundarrétti annarra. Notendur sem hlaða inn eða senda efni til félagsins hafa rétt til þess að þeir séu handhafar höfundarréttar eða viðurkenndar umboðsmanna höfundarréttarhafa, fyrir allt efni sem er hlaðið upp eða afhent.

Félagið mun segja upp notendum reikninga undir viðeigandi kringumstæðum sem senda efni sem félagið hefur ástæðu til að trúa á brot á höfundarrétti annarra.

Fyrirtæki mun halda neinum tekjum vegna seljanda um sölu á efni þar sem efni hefur umdeilt höfundarrétt. Hinn lögmæti höfundarréttur eigandi sem ákveður einu sinni verður þá bætt við samdráttartekjur. Til að sjá nákvæmlega hvaða höfundaréttarréttur er og fá svör við algengum spurningum skaltu heimsækja:

http://www.copyright.gov

Þú getur haft samband við fyrirtækið beint til að tilkynna meint brot á höfundarétti ef þú ert höfundarréttur eigandi eða viðurkenndur fulltrúi höfundarréttar eiganda. Þú ættir að veita skriflega tilkynningu um brotið sem inniheldur eftirfarandi upplýsingar:

1. Líkamleg eða rafræn undirskrift höfundarréttar eiganda eða sá sem hefur heimild til að starfa fyrir hönd höfundarréttar eiganda.

2. Upplýsingar um tengiliði þína - Nafn, símanúmer, heimilisfang og netfang.

3. A lýsing og auðkenning á höfundarrétti vinna krafa að hafa verið brotin. Þar með talið staðsetningu hennar eða staðsetningar á vefnum.

4. Yfirlýsing um að þú hafir trú á því að notkun efnisins á þann hátt sem kvartað er um er ekki leyfður af höfundaréttaréttinum, umboðsmanni þess eða lögum.

5. Yfirlýsing frá þér um að þú hafir trú á því að notkun á meintu brotandi efni sé ekki heimilað af höfundarréttareiganda, umboðsmanni höfundarréttareiganda eða lögmálið.

6. Yfirlýsing frá þér um að upplýsingarnar sem þú gafst upp séu réttar og samkvæmt refsingu meiðsli að þú ert höfundarréttur eigandi eða að þú hefur heimild til að starfa fyrir hönd höfundarréttar eiganda.

Öllum upplýsingunum sem taldar eru upp hér að ofan eru nauðsynlegar fyrir fyrirtækið til að vinna úr kvörtuninni þinni.

Sjá einnig DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT ("DMCA") Tilkynning.

8. RIFTUN

Fyrirtæki eða notandi getur sagt upp samningi þessum af einhverjum ástæðum eða engum ástæðum með því að veita öðrum aðilanum skriflega tilkynningu um uppsögn. Uppsögn þessa samnings endar réttindi viðkomandi samningsaðila samningsaðila, en hættir ekki með núverandi styrkleyfi.

8.1 Ákvæði Grein 1. ("Skilgreiningar"), Grein 2. ("Fulltrúar og ábyrgðir"), Grein 3. ("Hugverkaréttindi"), gr. 4. ("Eignarhald"), Grein 5. ("Trúnaðarmál"), Grein 9. ("Bætur"), Grein 10. ("Ýmis ákvæði") og þetta Kafli 8.1 mun lifa af því að þessi samningur rennur út eða lýkur af einhverjum ástæðum. Eftirfarandi ákvæði munu lifa að því marki sem krafist er fyrir öll eftirlifandi leyfi.

9. SKILGREINING

Notandi samþykkir að veita fyrirtækinu og viðskiptavinum sínum skaðlausum skaðabótum frá öllum og öllum skaðabótum og kostnaði, þ.mt sanngjarnan dómsmálaráðgjafa, sem stafar af eða tengjast notanda brot á framsetningum og ábyrgðum sem lýst er í þessum kafla. Seljandi samþykkir að framkvæma og afhenda skjöl til okkar, samkvæmt okkar sanngjörnu beiðni, þær sannanir eða áhrif á réttindi okkar samkvæmt þessum samningi.

10. MIKILVÆGAR ÁKVÆÐI

10.1 Tilkynningar. Tilkynning samkvæmt þessum samningi er ekki fullnægjandi nema það sé: (i) skriflegt; (ii) beint með því að nota tengiliðaupplýsingarnar sem taldar eru upp hér að neðan fyrir þann aðila sem tilkynningin er veitt (eða með því að nota uppfærðar upplýsingar um tengilið sem þessi aðili hefur tilgreint með skriflegri tilkynningu í samræmi við þennan kafla); og (iii) send með tölvupósti, hendi afhendingu, símbréfi sendingu, skráð eða staðfest póst (krafist skilagjald kvittunar), eða viðurkenndur tjá afhendingu þjónustu með rekja getu (eins og Federal Express).

FlatPyramid

c / o þjónustudeild

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 USA.

Tölvupóstur: [Email protected]

Faxnúmer: 310-697-3774

Allar slíkar samskiptareglur verða talin hafa áhrif á hið fyrrnefnda af (a) raunverulegu kvittun eða (b) ef send eru með póstþjónustu, daginn eftir þann dag sem þjónustan er afhent til afhendingar til annars samningsaðilans, eða c) ef sent með staðfestri sendingu á faxi, á þeim degi sem send er (með fyrirvara um staðfestingu á kvittun í heill læsilegu formi).

10.2 Deep Linking og Grind. Notandi samþykkir að forðast framkvæmd sem almennt er vísað til sem "djúp hlekkur" þar sem þú notar innihald frá Flat Pyramid með öðrum vefsvæðum með virkum tenglum eða gagnavinnslu. Þú mátt aðeins skoða svæðið í fullri kynningu og er óheimilt að "ramma" svæðið.

10.3 samband samningsaðilanna. Hver samningsaðili er sjálfstæður verktaki hins samningsaðilans. Ekkert í þessum samningi skapar samstarf, samrekstur, stofnun eða sambærilegt samband milli aðila.

10.4 stjórnsýslulaga Samþykki lögsagnar. Þessi samningur verður stjórnað af og túlkuð samkvæmt lögum Kaliforníu ríkisins og lögum Bandaríkjanna, án tilvísunar við val á lögum. Dómstólar í eða í Kaliforníuhaldi munu hafa engin einkarétt á öllum deilum hér að neðan og hver aðili leggur óhjákvæmilega lögsögu dómstóla þessara dómstóla. Hver samningsaðili afsalar þeim mótmælum sem nú kunna að hafa eða í framtíðinni til lögsögu þessara dómstóla og einnig afsalar kröfu um að það hafi nú eða í framtíðinni að málaferli sem komið er fyrir í þessum dómstólum hafi verið fært á óþægilegum vettvangi. Samningur Sameinuðu þjóðanna um alþjóðlega sölu á vörum mun ekki eiga við um þennan samning eða viðskipti milli aðila samkvæmt samningi þessum. Aðilar hafa valið enska málið til að skilgreina, stjórna og túlka réttindi sín og skyldur samkvæmt þessum samningi.

10.5 Allur samningur. Þessi samningur (þar með talin viðbætur og yfirlýsingar um vinnu) lýsir öllu samkomulagi samningsaðilanna um efni hans og kemur í stað allra fyrri samninga, samningaviðræða, forseta og loforða milli þeirra með tilliti til efnis þess.

10.6 Verkefni. Hvorki samningsaðili getur úthlutað sér rétti eða skyldu samkvæmt samningi þessum nema hann hafi fengið fyrirfram skriflega samþykki annars samningsaðila til verkefnisins. enda að ekki sé krafist neins samþykkis notanda að því er varðar slíkt verkefni eða flutning félagsins til hlutdeildarfélags félagsins. Þessi samningur er bindandi og gerður til hagsbóta fyrir samningsaðilana og eftirlitsmenn þeirra og framsal.

10.7 samningur með fyrirvara um breytingu. Fyrirtækið áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessa samnings með eða án fyrirvara hvenær sem er. Fyrirtækið áskilur sér rétt til að breyta, endurskoða eða hætta við vefsíðuna sína, eða hvaða eiginleika virkni eða þjónustu sem veitt er sem hluti af eða í tengslum við vefsíðuna eða samninginn, án fyrirvara.

10.8 unenforceable ákvæði. Ef dómstóll þar sem lögbært yfirvald hefur einhverja ákvæði þessa samnings, er unnt að framfylgja, gilda aðrar ákvæði í fullu gildi. Ef löglega heimilt er að skipta um ófullnægjandi ákvæði með fullnustuhæfi ákvæði sem næst eins og unnt er hefur áhrif á fyrirætlanir aðila.

10.9 undanþágur. Afsal af réttindum samkvæmt þessum samningi mun ekki virka nema það sé skriflegt og undirritað af viðurkenndum fulltrúa samningsaðila sem er afsalað réttinum.

10.10 óviðeigandi sendingar. Notendur eru bannaðir að senda eða senda á vefsíðu félagsins óumbeðinn keðjubréf eða "ruslpóst" eða annað sem er ógnandi, áreitni, hörmulegt, ósvikið, ærumeiðandi, móðgandi, óskert eða klámfengið efni eða annað efni sem myndi brjóta í bága við gildandi lög eða reglugerð, þar á meðal en ekki takmarkað við lög eða reglur um sambandsríki eða ríki sem gilda um jöfn atvinnutækifæri. Hins vegar, ef slík samskipti eiga sér stað, mun Fyrirtækið ekki bera ábyrgð á efni slíkra samskipta. Þú mátt ekki birta eða senda á vefsíðu félagsins allar auglýsingar, kannanir, kynningarefni, keppnir eða önnur auglýsing eða einkaviðtal. Notendur eru einnig óheimilt að láta sérhverja lögaðila eða aðila koma fram. Aðildarreikningur verður að opna með raunverulegum nöfnum eða aðilum og öðrum upplýsingum sem óskað er eftir.

10.11. User FeedBack. Nema persónulegar upplýsingar, allar upplýsingar sem fyrirtækið hefur móttekið í gegnum vefsíðu fyrirtækisins eða send eða veitt til félagsins með öðrum hætti, þ.mt viðbrögð eins og spurningar, athugasemdir, ábendingar eða þess háttar ("notendaviðbrögð"), skal slík notandi endurgjöf vera talin vera trúnaðarmál og ekki eignarrétt. Fyrirtæki skal enga skyldu af neinu tagi með tilliti til slíkrar notendagjafar og skulu vera frjálst að endurskapa, nota, birta, breyta, birta og dreifa notendaskilaboðum til annarra án takmarkana. Með því að senda slíkar notendaviðbrögð til fyrirtækisins telst þú veita fyrirtækinu eilíft, alheimsfrjálst, óafturkallanlegt, óleyfilegt leyfi (með réttindi til undirleyfis) að nota hugmyndir, hugmyndir, þekkingu eða tækni sem er að finna í slíkar notendagjafir fyrir hvaða tilgangi sem er, þ.mt en ekki takmarkað við þróun, framleiðslu og markaðssetningu vörur sem innihalda slíka notendaviðbrögð.

10.12. Skipulag og hönnun. Skipulag, hönnun, útlit og tilfinning vefsvæðisins er eign fyrirtækisins. Þættir á vefsvæði fyrirtækisins, þ.mt en ekki takmarkað við lógó, myndir, hljóð og grafík, eru vernduð með vörumerkjum, höfundarrétti og öðrum lögum og má ekki afrita eða líkja eftir því nema sérstaklega sé tekið fram.

FLATPYRAMID ÞÁTTUR SAMNINGUR

I. Leyfisveitandi styrkur frá seljanda til FLATPYRAMID.

Fyrir hvaða seljanda sem veitir FlatPyramid með hvers kyns efni fyrir ókeypis dreifingu eða sölu gilda eftirfarandi skilmálar:

Seljandi veitir hér með FlatPyramid og eitthvað af eiginleikum hennar og gáttir, samstarfsaðilar og samstarfsaðilar og með því að skila efni til FlatPyramid, veita ekki einkarétt, um allan heim, leyfisveitingalaus leyfi til að:

(a) endurskapa, skrá umbreyta, setja verð fyrir, selja og dreifa hagnaði af sölu, að hluta eða öllu leyti fyrir hönd mína; og opinberlega framkvæma, birta opinberlega, framkvæma stafrænt eða senda í kynningar- og viðskiptalegum tilgangi;

(b) birta, markaðssetja, dreifa, selja, þýða, umbreyta, flytja og undirleyfi, hvort sem er búnt eða ekki búnt með öðrum FlatPyramid vörur, vefur eignir eða þjónustu, öll leyfisveitandi vörur og leyfi hugverkaréttinda;

c) búa til og nota sýnishorn af efni eingöngu í þeim tilgangi að sýna fram á eða kynna vörur þínar eða þjónustu eða þeirra FlatPyramid;

(d) búa til afleidd verk, breyta eða breyta leyfilegum vörum;

(e) nota öll leyfisveitandi hugverk sem fellur inn í efnið í tengslum við efni seljanda; og

(f) nota nafn og líkingu allra einstaklinga eða aðila sem eru fulltrúa í efninu aðeins í tengslum við efni seljanda.

1. Eignarhald. Þú heldur áfram eignarhald á höfundarrétti og öllum öðrum réttindum í efninu þínu, með fyrirvara um réttindi sem ekki eru einkarétt FlatPyramid samkvæmt samningi þessum. Þú ert frjálst að veita svipuðum rétti til annarra af leyfilegum vörum á meðan og eftir samning þennan, að því tilskildu að slík leyfi séu ekki í bága við réttindi sem veitt eru FlatPyramid Hér að neðan.

2. Uppsögn. Leyfisleyfið sem er að finna í þessum samningi er hægt að segja upp með leiðbeiningunum í kafla 8 (uppsagnarákvæði) hér að ofan. FlatPyramid áskilur sér rétt, þrátt fyrir viðmiðunarreglurnar í kafla 8, að segja upp samningi þessum hvenær sem er og án fyrirvara ef efni sem lagt er fram brýtur gegn ábendingum og ábyrgðum hluta 2 (framsetning og ábyrgðar) hér að ofan.

3. Breyting og ákvörðun efnis. FlatPyramid eða seljandi getur breytt, umbreytt, þýtt eða eytt efni sem lögð var inn á FlatPyramidvefsíðu sem hluti af almennu viðhaldi reiknings slíks seljanda eða af einhverjum ástæðum. Ef efnið seljanda er fjarlægt úr FlatPyramidvefsíður / gáttir, FlatPyramid mun ekki bera ábyrgð á því að fjarlægja efni seljanda á öðrum vefsíðum sem eru settar til sölu eða kynningar með því að nota FlatPyramid eða markaðsaðilar / samstarfsaðilar / kynningaraðilar. FlatPyramid Má flokka efni sem seljandi hefur sent og gera það tiltækt í fleiri skráarsniðum til sölu á FlatPyramidvefsíðu eða á vefvef sínum eða ytri gáttum, samstarfsaðilum og samstarfsaðilum. Ef um er að ræða galla í góðri trú við meðhöndlun, dreifingu, umbreytingu, þýðingu, sölu eða flokkun á leyfilegum vörumerkjum söluaðila eða leyfisveitandi hugverkaréttinda af FlatPyramid, Sellers eini og einkarétt lækning verður fyrir FlatPyramid að gera allar sanngjarnar ráðstafanir til að leiðrétta leiðréttan villa um leið og tilkynnt hefur verið um eða orðið vitað um villuna.

4. Royalty greiðslur og framkvæmdastjórnin. Seljandi skal eiga rétt á að fá jöfnunargreiðslu jafngildir fimmtíu og fimm prósentum (55%) af sölutekjum seljenda leyfisafurða sem safnað er af FlatPyramid í formi greiðslna sem gerðar eru með ávísun / Paypal eða öðrum hætti sem dreift er að minnsta kosti eins oft og ársfjórðungslega. FlatPyramid mun eiga rétt á þóknun að fjárhæð fjörutíu og fimm prósent (45%) sem hún mun draga frá við móttöku. FlatPyramid mega hvenær sem er framkvæma forrit þar sem seljandinn fær meira eða minna en 55%. Í því tilviki greiðslur afgreiðslna munu endurspegla þessar fjárhæðir. Seljandi leyfir hér með FlatPyramid að safna og dreifa slíkum þóknunum og þóknun.

5. Endurgreiðsla. Frá tími til tími endurheimta viðskiptin eiga sér stað með greiðslumiðlun vegna viðskiptakorta eða PayPal. FlatPyramid hefur ekki stjórn á þessu tilviki sem leiðir til þess að tekjur sem greiddar eru fyrir seljanda leyfðar vörur af einhverri ástæðu verða til baka. Ef endurgreiðsla er fyrir hendi, FlatPyramid mun reyna að keppa við þessi viðskipti við Kaupmannsþjónustuna eða PayPal. FlatPyramid býður enga ábyrgð á því að það verði vel. Reikningurinn á seljanda verður strax leiðrétt með endurheimtuupphæðinni. Ef Seljandi hefur þegar verið greiddur þóknun fyrir Sellers Licensed Products sem taka þátt í gjaldfærslu, þá FlatPyramid skal óska ​​eftir tafarlausri endurgreiðslu frá seljanda fyrir þóknun sem greidd er eða skuldfærsla verði lagður á Sellers reikning og dregin frá framtíðarþóknun vegna seljanda. Ef seljandi lýkur reikningi sínum með FlatPyramid áður en reikningur þeirra verður núverandi eða endurgreiðsla þóknunin sem greidd er, þá FlatPyramid verður neydd til að nota allar nauðsynlegar leiðir til að endurheimta fjárhæðir skuldar FlatPyramid af seljanda þ.mt söfn og lögaðgerðir gegn seljanda.

6. Öryggi. Vegna síbreytilegs eðlis öryggisverndar á internetinu getur enginn alveg tryggt gögn sem birtar eru á netinu. Þannig er það ekki mögulegt fyrir FlatPyramid að fullu tryggja vernd efni seljanda sem birt er á staðnum frá hugsanlegum þjófnaði eða tölvusnápur. Hins vegar, FlatPyramid tekur þetta mál mjög alvarlega og hefur sett nokkrar gagnráðstafanir og öryggisstillingar til að vernda efni seljanda, þ.mt 3D Models sýndar í WebGL 3D áhorfandi / leikmaður. FlatPyramid mun halda áfram að reyna sitt besta til að tryggja að efni og gögn seljanda séu örugg. Sem hluti af öryggisátakinu FlatPyramid Geymir ekki kreditkortaupplýsingar seljenda eða viðskiptavina.

II. Leyfisskilmálar milli kaupanda og viðskiptavina.

Leyfi og réttindi:

Fyrir sendingu efnis frá seljanda til viðskiptavina, hvort sendingin stafaði af leyfi eða ókeypis niðurhali gilda eftirfarandi hugtök nema fleiri takmarkandi skilmálar séu tilgreindar í texta lýsingu efnisins:

1. Eignarhald. Ef ekki er sérstaklega kveðið á um í sérstöku samkomulagi heldur seljandinn, með fyrirvara um leyfisveitingu samnings milli seljanda og FlatPyramid, höfundarréttur í efni sem er keypt eða sótt af einhverjum 3rd aðila um Flat Pyramid.

2. Gilt leyfi. Öll réttindi á réttindum sem tengjast efni til sölu um FlatPyramid eru bundnar við að flytja peninga frá 3rd aðila til seljanda. Öll leyfi réttindi ljúka strax og án fyrirvara ef sala er snúið af einhverjum ástæðum.

3. Réttindi veitt. Seljandinn veitir leyfi til 3rd aðila sem ekki er úthlutað án einkaréttar, ekki framseljanlegt, um allan heim, án leyfis, sem kaupir annaðhvort leyfi til efni með gildum sölu eða niðurhali frjálsrar lausu efni sem seljandinn leggur fram. Leyfið veitt leyfir 3rd aðila að: framkvæma opinberlega, birta opinberlega og framkvæma stafrænt efni á stafrænu verði.

4. Réttindi ekki veitt. Óheimilt er að veita skriflegt réttindi sem eru hærri en það sem er að finna í 3 hér að framan, eru öll önnur réttindi eða undirflokkar réttinda sem almennt eru í höfundarrétti og vörumerkjum undanskilin frá þessu leyfi.

5. Endursölu. Endursölu eða endurdreifing þriðja aðila um efni sem fæst frá FlatPyramid, hvort sem það er til sölu eða aðgengilegt til niðurhals, hvort sem um er að ræða gilt sölu eða ekki, er bannað.

6. Skilað efni. Ef 3rd-flokkur skilar einhverju efni, hvort sem það er keypt með gildum sölu eða aðgengilegt til niðurhals, lýkur öllum leyfisveitingum sem hér eru veittar og 3rd-aðili skal þegar í stað eyðileggja öll afrit sem eru í hvaða tegund af fjölmiðlum sem er undir stjórn eða eignarhaldi 3rd aðila.

III. Ritstjórnargreinar

Innihald sem birt er og merkt með ritstjórnarmiðlinum má aðeins nota á ritstjórnargrein, sem tengist viðburði sem eru fréttabréf eða af almannahagsmunum, og má ekki nota til auglýsinga, kynningar, auglýsinga eða vörumerkisnotkunar. Hugverkið sem lýst er í 3d líkaninu, þar á meðal vörumerkinu "Vörumerki", er ekki tengt við eða samþykkt af upphaflegu réttarhöfum. Ekki er hægt að nota 3d líkanið á einhverjum hlut / vöru til endursölu, svo sem tölvuleiki eða t-bolur. 3d líkanið má ekki nota sem hluti af auglýsingaskilti, verslunarsýningu eða sýningarsýningu. Einnig mega þeir ekki nota á neinn ærumeiðandi, sekkandi eða á annan hátt ólögmætan hátt hvort sem er beint eða í samhengi eða hliðstæðu við tiltekna efni. Efnið má ekki vera hluti af vörumerkjum eða vörumerkjum. Til dæmis getur þú ekki notað ritstjórn efni til að búa til lógó hönnun. Einnig má ekki nota efnið í neinum viðskiptalegum tilgangi sem ekki tengist fréttir.

Hins vegar getur þú í vissum mjög takmörkuðum tilvikum annars átt rétt á IP í efni sem er merkt með ritstjórn. Til dæmis gætirðu verið auglýsingastofan fyrir vörumerki / IP eiganda eða þú gætir verið vörumerki / IP eigandi sjálft að kaupa efni. Ef svo er geturðu notað ritstjórnargreinin í viðskiptum, að því gefnu að þú hafir réttindiarúthlutun með öðrum hætti. En þú verður að hafa öll hugverkaréttindi sem eru nauðsynleg frá IP í innihaldi og þetta er venjulega aðeins raunin fyrir vörumerkja / IP eiganda seljanda eða vörumerki / IP eiganda sjálft. Þumalputtareglan, ef þú furða hvort þú hafir þessi réttindi, þá gerist það ekki. Það er yfirleitt mjög skýrt fram í samningi. Álagið og áhættan á því að staðfesta þessi réttindi er á hvern notanda fyrir sig ef þeir flytjast frá takmörkunum á ritstjórnarnotkun.