Notendaleyfi og aðildarsamningur

Notendaleyfi og aðildarsamningur

Þú ættir að lesa vandlega eftirfarandi skilmála og skilyrði áður en þú notar FLAT PYRAMID WEB SITE OG / EÐA EÐA ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTU ÞESSA ÞESSA WEBSITE EÐA FJÁRFESTA WEBSITES. Þessir samningar gilda um notkun þess FLAT PYRAMID WEBSITE, SYSTEM OG LICENSING OF PRODUCTS. Ef þú samþykkir ekki þessi skilyrði og skilyrðum ættir þú ekki að nota það FLATPYRAMID Vefsíðan. Með því að nota vef, annað hvort með aðgang, sækja frá, hlaða upp til, EÐA Á ANNAN staðfestirðu að þú hafir lesið þessa skilmála og skilyrði, skilja þá, og samþykkja að vera bundinn af þeim.

FLAT PYRAMID LEIÐBEININGAR UM LEIÐBEININGAR ENDURBRUGA

ÞÁTTUR ÞÁTTUR NOTANDA LYFSINS LYFSAMNINGUR (þessi "samningur") er gerður á milli FLATPYRAMID („Fyrirtæki“) og allir eða lögaðilar sem hlaða niður, hlaða upp eða nota einhverjar skrár þessa kerfis og vefsíðu (Notandi og sameiginlega „Notendur“).

Til góðs og verðmætrar umfjöllunar eru kvittanir og fullnægjandi viðurkenningar og ætla að vera löglega bundin, félag og notandi sammála um eftirfarandi:

1. SKILGREININGAR.

1.1. „Innihald“ vísar til allra efna sem gefin eru út hjá fyrirtækinu, þar á meðal vírskrár, módel, áferð, gagnasöfn, teikningar, viðbætur, tölvuleikir, tölvuleikjabreytingar, hreyfiskrár, safn, pakkar, efni, forskriftir, form, sérsniðin skinn HÍ, námskeið, algengar spurningar, orð, tónlist, kvikmyndir, myndir og hugbúnaður.

1.2. „Royalty Free“ vísar til eingreiðslugjalds aðgreint frá endurteknu réttindagjaldi.

1.3. „Til sölu“ felur í sér allt efni sem krefst kaupa á leyfisrétti, aðgreint frá efni sem er ókeypis til niðurhals.

1. 4. „Gild sala“ vísar til sölu á leyfisrétti í efni, eða annarri eign í gegnum félagið. Efni til sölu í gegnum fyrirtæki sem er skilað er ekki dæmi um gilda sölu.

1.5 „Sala“ vísar til söluverðsins sem greidd eru fyrir leyfilegar vörur sem eru seldar eða leyfðar af fyrirtækinu. Lækkun á sölutekjum skal vera vegna afsláttar, endurgreiðslu, söluaðila eða dreifingaraðila afsláttar og þess háttar. Hvorki söluskattur né tekjuskattur eða þess háttar skal vera með í sölu.

1.6. Með „leyfisskyldum vörum“ er átt við allt og allt stafrænt efni sem inniheldur tölvuskrár, forrit, hugbúnað, leiki, tví- og þrívíddarhluti, myndir, vírrammalíkön, gögn um hreyfihreyfingu, áferð, gagnagrunna, teikningar og annað efni sem tengist þeim í þeirra stillingar, og eru leyfðar fyrirtækinu af leyfisveitanda og háðar skilmálum og skilyrðum þessa samnings.

1.7 „Leyfð hugverk“ merkir öll einkaleyfi, vörumerki, höfundarrétt, viðskiptaleyndarmál, verslunarréttindi, viðskiptaheiti og önnur hugverkarétt og önnur réttindi, sem tengjast eða eru hluti af leyfðu vörunum.

1.8 „Seljandi“ skal vísa til allra eða lögaðila sem hlaða inn efni eða selja efni í gegnum vefsíðu eða kerfi fyrirtækisins.

1.9 „Viðskiptavinur“ vísar til allra eða lögaðila sem kaupa efni í gegnum vefsíðu eða kerfi fyrirtækisins.

1.10 „Meðlimur“ vísar til allra sem stofna félagareikning hjá fyrirtækinu. Meðlimur gæti verið annað hvort seljandi eða viðskiptavinur.

2. FULLTRÚAR OG ÁBYRGÐ

2.1. Fyrirtækið ábyrgist þig að, eftir því sem best verður vitað, eru stafrænu gögnin sem innihalda innihaldið ekki brjóta í bága við réttindi, þar með talin einkaleyfi, höfundarrétt og viðskiptaleyndarmál, þriðja aðila, né stafræn gögn og innihald voru afrituð með ólögmætum hætti eða misnotuð frá stafrænum gögnum í eigu þriðja aðila; að því tilskildu að fyrirtækið leggi enga fram eða ábyrgist með tilliti til brota á réttindum þriðja aðila í myndum, vörumerkjum, höfundarverkum eða hlutum sem lýst er með slíku innihaldi.

2.2. Seljandi fullyrðir og ábyrgist að: (a) efnið er frumverk þitt, og inniheldur ekkert höfundarréttarvarið efni af neinu tagi sem þú ert ekki einkaeigandi að, þar með talið en ekki takmarkað við: tónlist og / eða samstillingarrétt, myndir (hreyfanlegar enn) af hvaða tagi sem er, skrif af hvaða tagi sem er og fyrirmyndarfrelsanir / útgáfur; (b) þú hefur fullan rétt og vald til að ganga til og framkvæma þennan samning og hefur tryggt öll samþykki þriðja aðila sem nauðsynleg eru til að ganga til þessa samnings; (c) Efnið brýtur ekki og mun ekki brjóta í bága við höfundarrétt þriðja aðila, einkaleyfi, vörumerki, viðskiptaleyndarmál eða önnur eignarrétt, kynningarrétt eða einkalíf eða siðferðileg réttindi; (d) Efnið brýtur ekki og brýtur ekki í bága við lög, lög, reglugerð eða reglugerð; (e) Innihaldið er ekki og verður ekki ærumeiðandi, meiðyrði, klámfengið, ruddalegt eða vekur kynþáttahatur af neinu tagi; (f) innihaldið inniheldur ekki og mun ekki innihalda vírusa eða aðrar forritunarreglur sem trufla tölvukerfi eða gögn skaðlega; (g) stendur fyrir og ábyrgist að engin önnur leyfi sem tengjast leyfisskyldum vörum eða leyfisbundnum hugverkum hafi verið veitt neinum öðrum einstaklingum eða aðilum sem stangast á við, ógilda eða fela í sér brot á leyfinu; og ekkert slíkt annað leyfi verður veitt neinum þriðja aðila á kjörtímabilinu hér að lútandi (h) allar staðreyndir sem þú hefur haldið fram og mun gera okkur eru sannar og fullkomnar; (i) Efnið er ekki gallað eða ónothæft.

3. INTELLECTUAL EIGN

3.1 Seljandi táknar og ábyrgist að: (a) Seljandi er eini eigandi, frjáls og skýrur, af öllum leyfilegum hugverkum og leyfilegum vörum; (b) öll réttindi sölumanna í og ​​til leyfisveitandi hugverkaréttar eru gildar og framfylgjanlegir; (c) réttindi og leyfi sem félagið veitti samkvæmt þessum samningi við leyfisafurðirnar og leyfið hugverkaréttindi mun ekki, þegar það er notað eða nýtt af fyrirtækinu eins og það er heimilað samkvæmt þessum samningi, brjóta, brjóta eða trufla hugverkarétt eða aðra rétt af öðrum einstaklingi eða aðila.

3.2 Nema sem annað er sérstaklega tekið fram í sérstöku samkomulagi, er ekkert í þessum samningi að flytja eignarhald á leyfisveitandi hugverki seljanda. Seljandi veitir Company sem er varanlegt, kóngafólk-frjáls, yfirfæra, veröld-breiður leyfi undir áhuga seljanda í leyfisbundna Intellectual Property, með rétt til að veita sublicenses, til að gera, hafa gert, notkun, selja, bjóða til að selja, flytja inn, afrita, dreifa og breyta efni eða ferlum sem tengjast umfangi verkefnisins.

3.3 Sem viðvarandi sáttmáli samkvæmt þessum samningi skal seljandi tafarlaust tilkynna fyrirtækinu um: (a) brot eða meint brot á leyfisbundnum hugverkum; og (b) sérhverja kröfu, málsókn eða ógn sem getur haft áhrif á leyfisskyldar vörur eða réttindi fyrirtækisins hér á eftir.

4. EIGINLEIK

Eignarleyfi leyfisafleiddra vara skal áfram vera hjá seljanda. Eignarhald á breytingum og / eða afleiddum verkum leyfisafleiddra vara sem unnin er hér á eftir í samræmi við 3. Kafla hér að framan, skal vera í félaginu. Að beiðni félagsins mun seljandi framkvæma eða láta framkvæma öll verkefni og önnur skjöl og skjöl sem fyrirtækið telur nauðsynlegt eða viðeigandi til að framkvæma áform þessa samnings.

5. Trúnaðarmál.

Hver samningsaðili samþykkir: (i) að gæta fullkomins þagnarskyldu gagnvart og ekki upplýsa um eða leyfa neinum þriðja aðila eða aðila aðgang að trúnaðarupplýsingum hins samningsaðilans (eða hluta þeirra) án skriflegs leyfis annars samningsaðilans; (ii) að nota ekki trúnaðarupplýsingar hins aðilans (eða hluta þeirra) nema eins og krafist er til að framkvæma skuldbindingar samkvæmt þessum samningi; og (iii) til að tryggja að starfsmönnum hans sem fá aðgang að trúnaðarupplýsingum annars samningsaðilans sé bent á trúnaðarmál og einkarétt þeirra er bannað að afrita, nýta eða miðla slíkum trúnaðarupplýsingum, nema nauðsynlegt sé til að framkvæma allar skuldbindingar samnings þessa og eru bundnir af skyldum um upplýsingar og takmarkaða notkun að minnsta kosti eins strangar og þær sem hér er að finna.

Án þess að takmarka framangreint samþykkir hver samningsaðili að ráða með hliðsjón af trúnaðarupplýsingum frá öðrum samningsaðilum sem eru ekki síður takmarkandi en þær aðferðir sem það notar til að vernda eigin trúnaðarmál og eignarupplýsingar um svipaða næmni (og að engu að síður er minna takmarkandi en eðlileg málsmeðferð).

Ef samningsaðili er beðinn um að afhenda trúnaðarupplýsingar annarra samningsaðila samkvæmt réttarúrskurði eða dómstólum, mun sá aðili ekki birta trúnaðarupplýsingarnar án þess að fyrst tilkynna hinum samningsaðilanum skriflega tilkynningu um beiðnina og nægilegt tækifæri til að keppa um pöntunina.

Viðeigandi skuldbindingar viðkomandi aðila samkvæmt þessu Grein 5. mun lifa af hverju gildistími eða uppsögn þessa samnings lengi sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum.

6. Undanþágur.

Vefsíðan er útveguð af FYRIRTÆKI „SEM það er“ og með öllum göllum. FYRIRTÆKIÐ og dótturfélög þess og hlutdeildaraðilar koma EKKI fram við neinar tegundir, hvorki tilgreindar né gagngerar með tilliti til staðarins, efnisyfirlit, form þess eða rekstur þess. FYRIRTÆKIÐ SÉRSTAKT TILKYNNT AÐ NOTKUN SÍÐAN ER Á EIGIN ÁHÆTTU. FYRIRTÆKIÐ og dótturfélög þess og fylgismenn fyrirvara sérhverja ábyrgð með tilliti til reksturs staðarins, NÁkvæmni eða tímabærleiki staðarins, eða efnisyfirlit eða upplýsingar eða efni sem þar eru að finna, einhver ábyrgð eða að upplýsingarnar eru á svæðinu eða Efni sem þar er að finna mun vera laust við villur, vírus eða aðra íhluti sem geta smitað, skaðað eða valdið skemmdum á tölvubúnaði þínum eða einhverju öðru. FYRIRTÆKIÐ og dótturfélög þess og fylgisveinar veita engar ábyrgðir, fulltrúa eða ábyrgð á nákvæmni, sannleika eða áreiðanleika hvers konar upplýsinga.

7. COPYRIGHT POLICY.

Fyrirtæki hefur sérstakar áhyggjur af brotum á höfundarrétti. Vegna þess að markaðstorg okkar byggist á þóknun höfundarréttarhafa virðum við öll höfundarréttarlög í Bandaríkjunum og á alþjóðavettvangi. Við gerum ráð fyrir að notendur síðunnar virði höfundarrétt annarra. Það er brot á notendaskilmálum notanda að senda efni sem brýtur í bága við höfundarrétt annarra. Notendur sem hlaða upp eða senda efni til fyrirtækisins hafa ábyrgst að þeir eru höfundarréttarhafar, eða löggiltir umboðsmenn rétthafa, fyrir allt efni sem hlaðið er upp eða sent.

Félagið mun segja upp notendum reikninga undir viðeigandi kringumstæðum sem senda efni sem félagið hefur ástæðu til að trúa á brot á höfundarrétti annarra.

Fyrirtæki mun halda eftir öllum tekjum vegna seljanda vegna sölu á efni þar sem efni hefur umdeilt höfundarrétt. Lögmætur höfundarréttareigandi, þegar hann hefur verið ákveðinn, verður síðan bættur með tekjunum. Til að sjá nákvæmlega hvað höfundarréttarlög eru og fá svör við algengum spurningum skaltu fara á:

http://www.copyright.gov

Þú getur haft samband við fyrirtækið beint til að tilkynna meint brot á höfundarétti ef þú ert höfundarréttur eigandi eða viðurkenndur fulltrúi höfundarréttar eiganda. Þú ættir að veita skriflega tilkynningu um brotið sem inniheldur eftirfarandi upplýsingar:

1. Líkamleg eða rafræn undirskrift höfundarréttar eiganda eða sá sem hefur heimild til að starfa fyrir hönd höfundarréttar eiganda.

2. Tengiliðaupplýsingar þínar - Nafn, símanúmer, heimilisfang og netfang.

3. Lýsing og auðkenni á höfundarréttarverkinu sem fullyrt er að hafi verið brotið. Þar á meðal staðsetningu þess eða staðsetningar á síðunni.

4. Yfirlýsing um að þú hafir trú á því að notkun efnisins á þann hátt sem kvartað er um er ekki leyfður af höfundaréttaréttinum, umboðsmanni þess eða lögum.

5. Yfirlýsing frá þér um að þú hafir fulla trú á að notkun höfundaréttarefnisins sé ekki heimiluð af höfundarréttareiganda, umboðsmanni höfundarréttarhafa eða lögum.

6. Yfirlýsing frá þér um að upplýsingarnar sem þú gafst upp séu réttar og samkvæmt refsingu meiðsli að þú ert höfundarréttur eigandi eða að þú hefur heimild til að starfa fyrir hönd höfundarréttar eiganda.

Öllum upplýsingunum sem taldar eru upp hér að ofan eru nauðsynlegar fyrir fyrirtækið til að vinna úr kvörtuninni þinni.

Sjá einnig DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (“DMCA”) TILKYNNING.

8. RIFTUN

Fyrirtæki eða notandi getur sagt upp samningi þessum af einhverjum ástæðum eða engum ástæðum með því að veita öðrum aðilanum skriflega tilkynningu um uppsögn. Uppsögn þessa samnings endar réttindi viðkomandi samningsaðila samningsaðila, en hættir ekki með núverandi styrkleyfi.

8.1 Ákvæði Grein 1. ("Skilgreiningar"), Grein 2. ("Fulltrúar og ábyrgðir"), Grein 3. („Hugverkaréttindi“), 4. gr. („Eignarhald“), Grein 5. ("Trúnaðarmál"), Grein 9. ("Bætur"), Grein 10. ("Ýmis ákvæði") og þetta Kafli 8.1 mun lifa af því að þessi samningur rennur út eða lýkur af einhverjum ástæðum. Eftirfarandi ákvæði munu lifa að því marki sem krafist er fyrir öll eftirlifandi leyfi.

9. SKILGREINING

Notandi samþykkir að bæta og halda fyrirtækinu og viðskiptavinum þess skaðlaust af öllu tjóni og kostnaði, þar með talin sanngjörn lögmannskostnað, sem stafar af eða tengist brotum notanda á þeim fyrirvörum og ábyrgðum sem lýst er í þessum kafla. Seljandi samþykkir að framkvæma og afhenda okkur skjöl, að eðlilegri beiðni okkar, sem sanna eða framkvæma rétt okkar samkvæmt þessum samningi.

10. MIKILVÆGAR ÁKVÆÐI

10.1 Tilkynningar. Tilkynning samkvæmt þessum samningi er ekki nægjanleg nema hún sé: (i) skrifleg; (ii) beint með tengiliðaupplýsingunum sem taldar eru upp hér að neðan fyrir þann aðila sem tilkynningin er gefin til (eða með því að nota uppfærðar samskiptaupplýsingar sem sá aðili hefur tilgreint með skriflegri tilkynningu í samræmi við þennan kafla); og (iii) sent með tölvupósti, afhendingu handa, faxsendingu, skráðum eða löggiltum pósti (beiðni um skilakvittun) eða virtur hraðafgreiðsluþjónustu með mælingargetu (svo sem Federal Express).

FlatPyramid

c / o þjónustudeild

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 USA.

Tölvupóstur: [netvarið]

Faxnúmer: 310-697-3774

Allar slíkar samskiptareglur verða talin hafa áhrif á hið fyrrnefnda af (a) raunverulegu kvittun eða (b) ef send eru með póstþjónustu, daginn eftir þann dag sem þjónustan er afhent til afhendingar til annars samningsaðilans, eða c) ef sent með staðfestri sendingu á faxi, á þeim degi sem send er (með fyrirvara um staðfestingu á kvittun í heill læsilegu formi).

10.2 Djúptenging og rammagerð. Notandi samþykkir að forðast þá venju sem almennt er nefnd „djúptenging“ þar sem þú notar efnið frá Flat Pyramid með hvaða vefsíðu sem er með virkri tengingu eða gagnanámu. Þú hefur aðeins leyfi til að skoða síðuna í fullri kynningarformi og þér er bannað að „ramma inn“ síðuna.

10.3 Samband aðila. Hver aðili er sjálfstæður verktaki annars samningsaðilans. Ekkert í þessum samningi skapar samstarf, sameiginlegt verkefni, umboðsskrifstofu eða svipað samband milli samningsaðila.

10.4 gildandi lög; Samþykki fyrir lögsögu. Þessi samningur verður stjórnaður af og túlkaður samkvæmt lögum Kaliforníuríkis og lögum Bandaríkjanna, án þess að vísað sé til laga valreglna. Dómstólar í eða í Kaliforníuríki munu hafa algera lögsögu vegna neinna deilna hér á eftir og hver aðili lætur óafturkallanlega undir lögsögu þessara dómstóla. Hver samningsaðili afsalar sér öllum andmælum sem hann kann að hafa nú eða í framtíðinni gagnvart lögsögu þessara dómstóla og afsalar sér einnig öllum kröfum um að hann geti haft það nú eða í framtíðinni að málarekstur fyrir þeim dómstólum hafi verið fluttur á óþægilegan vettvang. Samningur Sameinuðu þjóðanna um alþjóðlega sölu á vörum gildir ekki um þennan samning eða viðskipti á milli aðila samkvæmt þessum samningi. Aðilar hafa valið ensku til að skilgreina, stjórna og túlka réttindi sín og skyldur samkvæmt þessum samningi.

10.5 Allur samningur. Þessi samningur (þar með talin viðbætur og yfirlýsingar um vinnu) lýsir öllu samkomulagi samningsaðilanna um efni hans og kemur í stað allra fyrri samninga, samningaviðræða, forseta og loforða milli þeirra með tilliti til efnis þess.

10.6 Verkefni. Hvorki samningsaðili getur úthlutað sér rétti eða skyldu samkvæmt samningi þessum nema hann hafi fengið fyrirfram skriflega samþykki annars samningsaðila til verkefnisins. enda að ekki sé krafist neins samþykkis notanda að því er varðar slíkt verkefni eða flutning félagsins til hlutdeildarfélags félagsins. Þessi samningur er bindandi og gerður til hagsbóta fyrir samningsaðilana og eftirlitsmenn þeirra og framsal.

10.7 samningur með fyrirvara um breytingu. Fyrirtækið áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessa samnings með eða án fyrirvara hvenær sem er. Fyrirtækið áskilur sér rétt til að breyta, endurskoða eða hætta við vefsíðuna sína, eða hvaða eiginleika virkni eða þjónustu sem veitt er sem hluti af eða í tengslum við vefsíðuna eða samninginn, án fyrirvara.

10.8 Óframkvæmanleg ákvæði. Ef dómstóll lögbærs lögsögu telur ákvæði þessa samnings óframkvæmanleg verða hin ákvæðin áfram í fullu gildi. Ef löglega er leyft verður óframkvæmanlega ákvæðinu skipt út fyrir aðfararhæft ákvæði sem eins nærri og mögulegt er og gefur gildi fyrirætlana samningsaðila.

10.9 undanþágur. Afsal af réttindum samkvæmt þessum samningi mun ekki virka nema það sé skriflegt og undirritað af viðurkenndum fulltrúa samningsaðila sem er afsalað réttinum.

10.10 Óviðeigandi sendingar. Notendum er bannað að senda eða senda á heimasíðu fyrirtækisins óumbeðna keðjubréf eða „ruslpóst“, eða neitt ógnandi, áreitandi, meiðyrði, ósannindi, ærumeiðandi, móðgandi, ruddalegt eða klámfengið efni, eða annað efni sem brýtur í bága við gildandi lög eða reglugerð, þar með talin en ekki takmörkuð við nein lög eða reglur sambandsríkisins sem gilda um jafna atvinnutækifæri. Hins vegar, ef slík samskipti eiga sér stað, hefur fyrirtækið enga ábyrgð sem tengist efni slíkra samskipta. Þú mátt ekki senda eða senda á vefsíðu fyrirtækisins neinar auglýsingar, kannanir, kynningarefni, keppni eða aðrar ákvarðanir í atvinnuskyni eða utan viðskipta. Notendum er einnig bannað að herma eftir lögaðila eða aðila. Aðildarreikninga verður að opna með raunverulegum nöfnum eða aðilum og öðrum umbeðnum upplýsingum.

10.11. FeedBack notanda. Að undanskildum persónulegum upplýsingum, allar upplýsingar sem fyrirtækinu berast í gegnum vefsíður fyrirtækisins eða sendar eða veittar fyrirtækinu með öðrum hætti, þ.m.t. allar athugasemdir eins og spurningar, athugasemdir, ábendingar eða þess háttar („Viðbrögð notenda“), skal slík viðbrögð notenda vera talin vera ekki trúnaðarmál og ekki eignarréttur. Fyrirtæki ber engar skuldbindingar af neinu tagi varðandi slík viðbrögð notenda og skal frjálst að endurskapa, nota, birta, breyta, sýna og dreifa endurgjöf notenda til annarra án takmarkana. Með því að senda slíkar endurgjöf frá notendum til fyrirtækisins er litið svo á að þú veiti fyrirtækinu eilíft, alþjóðlegt, kóngafrelsislaust, óafturkallanlegt, ekki einkaréttarleyfi (með rétt til framleigu) til að nota hugmyndir, hugtök, þekkingu eða tækni sem er slík viðbrögð notenda í hvaða tilgangi sem er, þar með talin en ekki takmörkuð við þróun, framleiðslu og markaðssetningu á vörum þar sem slík viðbrögð eru notuð.

10.12. Skipulag og hönnun. Skipulag, hönnun, útlit og tilfinning vefsvæðisins er eign fyrirtækisins. Þættir á vefsíðu fyrirtækisins, þar með taldir en ekki takmarkaðir við lógó, myndir, hljóð og grafík eru verndaðir af vörumerkjum, höfundarrétti og öðrum lögum og má ekki afrita eða líkja eftir þeim nema sérstaklega sé tekið fram.

FLATPYRAMID ÞÁTTUR SAMNINGUR

I. Leyfisveitandi styrkur frá seljanda til FLATPYRAMID.

Fyrir hvaða seljanda sem veitir FlatPyramid með hvers kyns efni fyrir ókeypis dreifingu eða sölu gilda eftirfarandi skilmálar:

Seljandi veitir hér með FlatPyramid og einhverjar af vefsíðum og gáttum þess, samstarfsaðilum og hlutdeildarfélögum og með því að koma efni til FlatPyramid, veita ekki einkarétt, um allan heim, leyfisveitingalaus leyfi til að:

(a) endurskapa, skrá umbreyta, setja verð fyrir, selja og dreifa hagnaði af sölu, að hluta eða öllu leyti fyrir hönd mína; og opinberlega framkvæma, birta opinberlega, framkvæma stafrænt eða senda í kynningar- og viðskiptalegum tilgangi;

(b) birta, markaðssetja, dreifa, selja, þýða, umbreyta, flytja og undirleyfi, hvort sem er búnt eða ekki búnt með öðrum FlatPyramid vörur, vefur eignir eða þjónustu, öll leyfisveitandi vörur og leyfi hugverkaréttinda;

c) búa til og nota sýnishorn af efni eingöngu í þeim tilgangi að sýna fram á eða kynna vörur þínar eða þjónustu eða þeirra FlatPyramid;

(d) búa til afleidd verk, breyta eða breyta leyfilegum vörum;

(e) nota leyfisbundin hugverk sem felld eru inn í efnið í tengslum við efni seljanda; og

(f) nota nafn og líkingu allra einstaklinga eða aðila sem fulltrúar eru í innihaldinu aðeins í tengslum við efni seljanda.

1. Eignarhald. Þú heldur áfram eignarhald á höfundarrétti og öllum öðrum réttindum í efninu þínu, með fyrirvara um réttindi sem ekki eru einkarétt FlatPyramid samkvæmt samningi þessum. Þú ert frjálst að veita svipuðum rétti til annarra af leyfilegum vörum á meðan og eftir samning þennan, að því tilskildu að slík leyfi séu ekki í bága við réttindi sem veitt eru FlatPyramid Hér að neðan.

2. Uppsögn. Leyfisleyfið sem er að finna í þessum samningi er hægt að segja upp með leiðbeiningunum í kafla 8 (uppsagnarákvæði) hér að ofan. FlatPyramid áskilur sér rétt, þrátt fyrir viðmiðunarreglurnar í kafla 8, að segja upp samningi þessum hvenær sem er og án fyrirvara ef efni sem lagt er fram brýtur gegn ábendingum og ábyrgðum hluta 2 (framsetning og ábyrgðar) hér að ofan.

3. Breyting og ákvörðun efnis. FlatPyramid eða seljandi getur breytt, umbreytt, þýtt eða eytt efni sem lögð var inn á FlatPyramidvefsíðu sem hluti af almennu viðhaldi á slíkum reikningi seljanda eða af hvaða ástæðum sem er. Komi til þess að efni seljanda sé fjarlægt úr FlatPyramidvefsíður / gáttir, FlatPyramid mun ekki bera ábyrgð á að fjarlægja efni seljanda á öðrum vefsíðum sem þar eru sett til sölu eða kynningar FlatPyramid eða markaðsaðilar / samstarfsaðilar / kynningaraðilar. FlatPyramid Má flokka efni sem seljandi hefur sent og gera það tiltækt í fleiri skráarsniðum til sölu á FlatPyramidvefsíðu eða á einhverjum af vefsíðum sínum eða ytri gáttum, samstarfsaðilum og hlutdeildaraðilum. Komi upp villa í góðri trú við meðhöndlun, dreifingu, umbreytingu, þýðingu, sölu eða flokkun á leyfisvörum seljanda eða leyfilegum hugverkum frá FlatPyramid, Sellers eini og einkarétt lækning verður fyrir FlatPyramid að gera allar sanngjarnar ráðstafanir til að leiðrétta leiðréttan villa um leið og tilkynnt hefur verið um eða orðið vitað um villuna.

4. Ríkisgreiðslur og þóknun. Seljandi skal eiga rétt á að fá kóngafélagsgreiðslu sem jafngildir fimmtíu og fimm prósentum (55%) af sölutekjum söluleyfisvara sem safnað er af FlatPyramid í formi greiðslna sem gerðar eru með ávísun / Paypal eða öðrum hætti sem dreift er að minnsta kosti eins oft og ársfjórðungslega. FlatPyramid mun eiga rétt á þóknun að fjárhæð fjörutíu og fimm prósent (45%) sem hún mun draga frá við móttöku. FlatPyramid mega hvenær sem er framkvæma forrit þar sem seljandinn fær meira eða minna en 55%. Í því tilviki greiðslur afgreiðslna munu endurspegla þessar fjárhæðir. Seljandi leyfir hér með FlatPyramid að safna og dreifa slíkum þóknunum og þóknun.

5. Endurgreiðsla. Frá tími til tími endurheimta viðskiptin eiga sér stað með greiðslumiðlun vegna viðskiptakorta eða PayPal. FlatPyramid hefur ekki stjórn á þessu tilviki sem leiðir til þess að tekjur sem greiddar eru fyrir seljanda leyfðar vörur af einhverri ástæðu verða til baka. Ef endurgreiðsla er fyrir hendi, FlatPyramid mun reyna að keppa við þessi viðskipti við Kaupmannsþjónustuna eða PayPal. FlatPyramid býður enga tryggingu fyrir því að það takist. Reikningur seljanda verður strax leiðréttur með afturköllunarfjárhæðinni. Komi til þess að seljandi hafi þegar fengið greidda þóknun fyrir seljenda leyfilegar vörur sem taka þátt í endurgreiðsluviðskiptum, þá FlatPyramid skal óska ​​eftir tafarlausri endurgreiðslu frá seljanda fyrir þóknun sem greidd er eða skuldfærsla verði lagður á Sellers reikning og dregin frá framtíðarþóknun vegna seljanda. Ef seljandi lýkur reikningi sínum með FlatPyramid áður en reikningur þeirra verður núverandi eða endurgreiðsla þóknunin sem greidd er, þá FlatPyramid verður neydd til að nota allar nauðsynlegar leiðir til að endurheimta fjárhæðir skuldar FlatPyramid af seljanda þ.mt söfn og lögaðgerðir gegn seljanda.

6. Öryggi. Vegna síbreytilegs eðlis öryggisverndar á internetinu getur enginn alfarið tryggt gögn sem birt eru á netinu. Þannig er það ekki mögulegt fyrir FlatPyramid til að tryggja að fullu vernd efnis seljanda sem birt er á staðnum gegn hugsanlegum þjófnaði eða tölvuþrjótum. Hins vegar FlatPyramid tekur þetta mál mjög alvarlega og hefur sett nokkrar gagnráðstafanir og öryggisstillingar til að vernda efni seljanda, þ.mt 3D Models sýndar í WebGL 3D áhorfandi / leikmaður. FlatPyramid mun halda áfram að reyna sitt besta til að tryggja að efni og gögn seljanda séu örugg. Sem hluti af öryggisátakinu FlatPyramid Geymir ekki kreditkortaupplýsingar seljenda eða viðskiptavina.

II. Leyfisskilmálar milli kaupanda og viðskiptavina.

Leyfi og réttindi:

Fyrir sendingu efnis frá seljanda til viðskiptavina, hvort sendingin stafaði af leyfi eða ókeypis niðurhali gilda eftirfarandi hugtök nema fleiri takmarkandi skilmálar séu tilgreindar í texta lýsingu efnisins:

1. Eignarhald. Ef ekki er sérstaklega kveðið á um í sérstöku samkomulagi heldur seljandinn, með fyrirvara um leyfisveitingu samnings milli seljanda og FlatPyramid, höfundarréttur í efni sem er keypt eða sótt af einhverjum 3rd aðila um Flat Pyramid.

2. Gilt leyfi. Öll réttindi á réttindum sem tengjast efni til sölu um FlatPyramid eru bundnar við að flytja peninga frá 3rd aðila til seljanda. Öll leyfi réttindi ljúka strax og án fyrirvara ef sala er snúið af einhverjum ástæðum.

3. Réttindi veitt. Seljandinn veitir leyfi til 3rd aðila sem ekki er úthlutað án einkaréttar, ekki framseljanlegt, um allan heim, án leyfis, sem kaupir annaðhvort leyfi til efni með gildum sölu eða niðurhali frjálsrar lausu efni sem seljandinn leggur fram. Leyfið veitt leyfir 3rd aðila að: framkvæma opinberlega, birta opinberlega og framkvæma stafrænt efni á stafrænu verði.

4. Réttindi ekki veitt. Óheimilt er að veita skriflegt réttindi sem eru hærri en það sem er að finna í 3 hér að framan, eru öll önnur réttindi eða undirflokkar réttinda sem almennt eru í höfundarrétti og vörumerkjum undanskilin frá þessu leyfi.

5. Endursölu. Endursölu eða endurdreifing þriðja aðila um efni sem fæst frá FlatPyramid, hvort sem það er til sölu eða aðgengilegt til niðurhals, hvort sem um er að ræða gilt sölu eða ekki, er bannað.

6. Skilað efni. Ef 3rd-flokkur skilar einhverju efni, hvort sem það er keypt með gildum sölu eða aðgengilegt til niðurhals, lýkur öllum leyfisveitingum sem hér eru veittar og 3rd-aðili skal þegar í stað eyðileggja öll afrit sem eru í hvaða tegund af fjölmiðlum sem er undir stjórn eða eignarhaldi 3rd aðila.

III. Ritstjórnargreinar

Efni sem birt er og merkt með ritstjórnarmerkinu má aðeins nota á ritstjórnarlegum hætti, sem varða viðburði sem eru fréttnæmir eða almannahagsmunir, og má ekki nota til auglýsinga, kynningar, auglýsinga eða sölu. Hugverkin sem lýst er í þrívíddarlíkaninu, þar á meðal vörumerkið „Vörumerki“, eru ekki tengd eða studd af upprunalegu rétthöfunum. Ekki er heimilt að nota vörurnar í 3d gerð á neinn hlut / vöru til sölu aftur, svo sem tölvuleik eða bol. Ekki er hægt að nota þrívíddarvöruna sem hluta af auglýsingaskilti, vörusýningu eða sýningarskjá. Einnig má ekki nota þau á neinn ærumeiðandi, meiðyrði eða á annan hátt ólögmætan hátt, hvorki beint né í samhengi eða samhliða sérstöku efni. Efnið má ekki fella í lógó, vörumerki eða þjónustumerki. Þú getur til dæmis ekki notað ritstjórnarefni til að búa til lógóhönnun. Einnig má ekki nota efnið í neinum auglýsingatengdum tilgangi.

Hins vegar getur þú í vissum mjög takmörkuðum tilvikum annars átt rétt á IP í efni sem er merkt með ritstjórn. Til dæmis gætirðu verið auglýsingastofan fyrir vörumerki / IP eiganda eða þú gætir verið vörumerki / IP eigandi sjálft að kaupa efni. Ef svo er geturðu notað ritstjórnargreinin í viðskiptum, að því gefnu að þú hafir réttindiarúthlutun með öðrum hætti. En þú verður að hafa öll hugverkaréttindi sem eru nauðsynleg frá IP í innihaldi og þetta er venjulega aðeins raunin fyrir vörumerkja / IP eiganda seljanda eða vörumerki / IP eiganda sjálft. Þumalputtareglan, ef þú furða hvort þú hafir þessi réttindi, þá gerist það ekki. Það er yfirleitt mjög skýrt fram í samningi. Álagið og áhættan á því að staðfesta þessi réttindi er á hvern notanda fyrir sig ef þeir flytjast frá takmörkunum á ritstjórnarnotkun.